ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

0

سبد خرید شما خالی است.

ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

تجهیز آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شفا دزفول

همکاری در راه اندازی بخش مولکولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شفا دزفول (خوزستان)

Previous
Next

طی همکاری مفید و مستمر با آزمایشگاه شفای دزفول و مذاکرات انجام شده پروژه راه اندازی آزمایشگاه مولکولی این مرکز با دقت و کیفیت هرچه تمام تر به انجام رسید. 

دقت و ظرافت

با مهارت و دانش خود نهایت دقت و ظرافت را در بکارگیری و نصب تجهیزات اعمال می کنیم

تعهد به آموزش

تا انتقال کامل مهارتِ استفاده از ابزارها در کنار کادر شما هستیم. جای هیچ نگرانی وجود ندارد

پشتیبانی تجهیزات

کلیه قطعات و ابزارها مشمول حمایت و پشتیبانی شرکت هستند و در کنارتان هستیم