ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

0

سبد خرید شما خالی است.

ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

تجهیز دانشگاه امیرالمومنین اراک

راه اندازی و تجهیز بخش مولکولی آزمایشگاه تخصصی تشخیص کرونا در بیمارستان امیرالمومنین اراک (مرکزی)

Previous
Next

طی همکاری مفید و مستمر با دانشگاه علوم پزشکی اراک و مذاکرات انجام شده پروژه راه اندازی آزمایشگاه مولکولی بیمارستان امیرالمومنین با دقت و کیفیت هرچه تمام تر به انجام رسید. 

دقت و ظرافت

با مهارت و دانش خود نهایت دقت و ظرافت را در بکارگیری و نصب تجهیزات اعمال می کنیم

تعهد به آموزش

تا انتقال کامل مهارتِ استفاده از ابزارها در کنار کادر شما هستیم. جای هیچ نگرانی وجود ندارد

پشتیبانی تجهیزات

کلیه قطعات و ابزارها مشمول حمایت و پشتیبانی شرکت هستند و در کنارتان هستیم